Make Appointment eBook for professionals

het allernieuwste

Lipofilling geeft vulling en herstel van weefselschade. Het fascineert dr Jeroen Stevens en zijn team of meer Reparatiecellentoevoegen ook meer reparatie geeft dan je ziet na gewone lipofilling van met name de huid van het ouder wordende gezicht.

Met goedkeuring van het CCMO hebben dr Stevens en zijn team nu de mogelijkheid gekregen te onderzoeken of dit waar is en zo ja hoeveel extra effect hiervan verwacht mag worden. 

Als de gedachte u aanspreekt om mee te doen aan een onderzoek, waarbij verbetering van huidkwaliteit van het gezicht wordt bestudeerd, die door je eigen reparatiesysteem (cellen en signaalstofjes samen) kan worden gerealiseerd, lees dan de uitgebreide toelichting hieronder of meldt u aan voor een informatief gesprek.

PRP lipofilling - extra repaircells from extra fat - Organic Surgery

In onderhuids weefsel zitten vetcellen en Reparatiecellen door elkaar heen. Per 25 vetcellen zit er ongeveer 1 Reparatiecel gelijkmatig onderhuids verdeeld. Dokter Jeroen Stevens heeft een techniek uitgevonden waarmee de overtollige vetcellen uit onderhuids vetweefsel kunnen worden verwijderd en alleen de Reparatiecellen in het bindweefsel overblijven als injectable. Dit geeft dus veel reparatiepotentie in maar weinig volume. Theoretisch ideaal als je wel reparatie van weefselschade wenst maar dit doelgebied niet dikker wil maken! Bijvoorbeeld in het gezicht.

Repareer Jezelf is het idee ! 

Klik hier als u denkt 'ja dit idee spreekt mij aan, ik wil me aanmelden', vul de vragen in en u wordt op korte termijn uitgenodigd voor extra toelichting op het spreekuur. 

de kern

de kern | Organic Surgery

In het kort: de cellen die het werk doen en
de signaalstofjes die de cellen vertellen wat ze moeten doen 

In onderhuids weefsel zitten vetcellen, reparatiecellen en bloedvaatjes door elkaar heen. Dus je 'stootkussen en warmtedekentje' naast de cellen van je reparatiesysteem voor als je toch een wond oploopt aan de buitenkant van je lijf.

Het 2e deel van je reparatiesysteem circuleert non-stop rond in het bloedvatsysteem - handig - steeds paraat: de bloedplaatjes met de signaalstofjes (groeifactoren) die cellen kunnen vertellen wat ze waar en wanneer moeten doen om schade te repareren.

Het unieke van het ontwikkelingen, die dr Jeroen Stevens met zijn team heeft weten te realiseren, is dat 

  • en de signaalstofjes uit je eigen bloedplaatjes (Plaatjes Rijk Plasma = PRP)
  • en de reparatiecellen die het werk doen (Stroma, zonder onnodig volume van vetcellen)
  • samen komen in Plaatjes Rijk Stroma (PRS)

en als injectable kunnen worden ingespoten daar waar weefselschade gerepareerd zou moeten worden!

de eerste resultaten

Uit eigen wetenschappelijk onderzoek van het team van dr Jeroen Stevens is gebleken dat, door lipofilling (volume en contour teruggeven met gebruik van lichaamseigen vetcellen) te combineren met PRP, de kneuzing na zo'n ingreep ongeveer 1 week korter duurt (en van 19-20 naar 13 dagen is verkort voordat men weer toonbaar is zonder make-up of camouflage). Ook lijken cosmetische resultaten significant beter (lees hier zelf de wetenschappelijke artikelen)

Recovery with lipofilling and growthfactors - Organic SurgeryRecovery lipofilling without growthfactors - Organic Surgery

Daarnaast blijkt bij de ouder wordende huid dat PRS werkt en de huidkwaliteit verbeterd. Hoeveel er per keer van verwacht mag worden hangt waarschijnlijk van de mate van schade af en de kracht van je eigen reparatiesysteem. Precies dit wordt nu nader onderzocht. Hoe repareer je jezelf het beste ?!

Bekijk hieronder de fotos van iemand die deze behandeling heeft gehad (in combinactie met een TCA-peeling). De huid ziet er niet alleen gladder en meer egaal uit.

Portis Wrinckles - PRS & TCA - Organic Surgery

Ook met objectieve computeranalyses blijken rimpeltjes minder lang en minder diep..

Postis wrinckles - PRS & TCA with lines - Organic Surgery

Maar ook pigmentvlekken (door UV schade) rode vlekken door huidschade blijken duidelijk minder na de behandeling door reparatie!

Portis - Spots with PRS & TCA - Organic Surgery

Onderzoek naar reparatie van versleten pijnlijke knieeen (arthrosis), maar ook ongewenst haarverlies.. het zijn allemaal onderwerpen waar uw team mee bezig is.

meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Wat is waar? Geeft behandeling met meer stamcellen ook meer herstel van verouderde huid ?

Hierbij nodigen wij mensen uit om mee te doen aan het wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van huidkwaliteit door lichaamseigen cellen die de opperhuid van het gezicht mogelijk herstellen. 

In de afgelopen 15 jaar dat dr. Jeroen Stevens cosmetische plastische chirurgie van het aangezicht aanbiedt blijkt dat niet alleen correctie van hang door de zwaartekracht (= 1 Dimensionaal) ook het herstellen van contour en volume (= 3 Dimensionaal) van eminent belang is om een natuurlijk ongeopereerde vitale uitstraling van het ouder wordende gezicht terug te krijgen. Hiervoor worden alleen lichaamseigen vetcellen gebruikt. Teruggeven wat je had op de plek waar het zat.
De afgelopen jaren is vaak beschreven dat deze levende vetcellen van jezelf wellicht ook de kwaliteit van de opperhuid (= 2 Dimensionaal) kunnen verbeteren. Dit proces lijkt voornamelijk te worden verzorgd door de ongeveer 1 op 25 vet stamcellen die er in het nieuw aangebrachte vet in het stromale vasculaire weefsel blijken te zitten. Het stromale vasculaire weefsel is eigenlijk alles uit het vet, zonder de vetcellen. Naast de mogelijkheid om te delen en uit te groeien tot een nieuwe vetcel, kunnen zij ook delen en doorgroeien tot een nieuwe huid- spier of bindweefselcel en zodoende de huidkwaliteit wellicht verbeteren. Met een recent ontwikkelde methode zijn wij in staat om de vetcellen kapot te maken en het stromale vasculaire weefsel over te houden.

Vetweefsel is levend weefsel en heeft daarom bloed nodig. Echter, zodra vetweefsel wordt weggehaald bij de donorplaats wordt de originele bloedvoorziening onderbroken. De ingroei van nieuwe extra bloedvaatjes in het nieuw ingebrachte vetweefsel duurt vaak te lang. Door bij het vetweefsel een hoog aantal bloedplaatjes van jezelf toe te voegen komen de signaalstoffen (genaamd ‘groeifactoren’) die hierin zitten in hoge concentratie vrij. Het lijkt erop dat deze groeifactoren voor snellere en betere ingroei van nieuwe bloedvaatjes zorgen en daarmee de ingroei van de nieuw ingebrachte cellen mogelijk vergroten.

Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel van het onderzoek is te bepalen of het inbrengen van het stromale vasculaire weefsel + lipofilling + bloedplaatjes ter plekke een grotere mate van verbetering van huidkwaliteit geeft dan wanneer alleen lipofilling + bloedplaatjes zijn gebruikt. De vraag is dus of de lipofilling + bloedplaatjes de maximale huidkwaliteitverbetering geeft (‘genoeg is genoeg’) of dat het toedienen van een extra stromale vasculaire fractie een beter resultaat geeft (‘meer is beter’).

Verbetering van de huidkwaliteit kan worden gezien als herstel van beschadigde huid. Dergelijke ‘wondgenezing’ op celniveau wordt vaak geclaimd door allerhande van behandelingen maar is tot op heden nog nooit bewezen op zuiver wetenschappelijk methode als een prospectief gerandomiseerde studie bij mensen (door loting twee technieken vergelijken met elkaar zonder dat behandelde persoon of persoon die de resultaten beoordeeld weten welke behandeling er precies is gedaan).

Opzet van het onderzoek
In de Bergman Clinics start dr. Jeroen Stevens een zorgvuldig voorbereid en gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek op de vestiging Rijswijk om bovengenoemde specifieke aspecten aan het proces van ‘wondgenezing’ te analyseren. Bij dit onderzoek zullen 64 proefpersonen, verdeeld over twee groepen van 32, worden vergeleken met elkaar als volgt: in beide groepen krijgen alle personen lipofilling met bloedplaatjes, echter 32 van de 64 personen krijgen (bepaald door loting) extra stromale vasculaire weefsel toegediend (1ml links en 1ml rechts gelijkelijk verdeeld) onder de huid van onderoogleden, lachrimpeltjes en voorzijde van de wang. De controlegroep krijgt, naast dezelfde lipofilling fysiologisch zout toegediend op diezelfde plaatsen, in plaats van 2ml extra stromale vasculaire fractie.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek ?
Spreekt bovenstaande u aan en zou u mee willen doen aan dit onderzoek naar mogelijke huidkwaliteitverbetering? Bent u een vrouw in de leeftijd van 35-60 jaar oud, rookt u niet en bent u in het afgelopen jaar niet behandeld aan uw huid met andere ingrepen?

Klik dan op deze link – vul de vragenlijst in – en wij nemen contact met u op om op een apart spreekuur bovenstaande nader toe te lichten. Mocht u met alle voorwaarden akkoord gaan en mocht u binnen de onderzoekscriteria passen dan bent u van harte uitgenodigd om mee te doen met dit onderzoeksproject.

Let op ! Er zijn kosten verbonden aan deze behandeling ookal betreft het een onderzoek. Op gelaste van de ethische commissie moet alles (ook de kosten) vergelijkbaar zijn met een reguliere behandeling. Onafhankelijk van de onderzoeksgroep waarin u zou vallen zijn de kosten €2100,-. Nadere toelichting geven wij u graag tijdens het gesprek met de chirurg.